Omfortælling…

Om fortællinger kan siges, at de må enten være genfortællinger eller omfortællinger.

Om det fortalte er genfortalt eller omfortalt – handler om tid.

Det genfortalte går tilbage.

Det omfortalte er nu – og måske lidt fremad.

Nogle fortællinger må genfortælles – så rummer de mest glæde.

Nogle fortællinger må omfortælles – ellers er de for grumme.

En fortælling rummer muligheden for både at blive genfortalt og omfortalt.

Om det genfortalte er mere ægte end det omfortalte – handler om fortælleren.

Genfortællinger kan rumme mere følelse.

Omfortællinger kan rumme mere erkendelse.

En god fortælling rummer både følelse og erkendelse – fra fortælleren af den genfortalte omfortælling…

Påvirker andres sprogbrug dine holdninger?

Selvfølgelig.

Mine holdninger bliver meget kraftigt påvirket, af de ord og det sprog andre bruger.

Det påvirker ikke mine grundholdninger. Men den måde mennesker udtrykker sig på, påvirker min opfattelse af de mennesker, der udtrykker sig.

Er de pragmatiske, venlige, vrede, selvhævdende, saglige, alvorlige, overfladiske, milde, sørgmodige, bekræftelsessøgende, krigeriske, muntre, tænksomme, fordømmende, rummelige, impulsive – det viser sig altid i udtrykket.

Det handler ikke så meget om de konkrete ord – grammatikken, skrivestilen, og de mere formelle retningslinier for ordenes og sprogets betydning. Det er helhedsindtrykket af det udtrykte.

Nogle ord virker positive – brugt af nogen – men virker negative og “forkerte” – brugt af andre.

Noget kan virke påtaget, konstrueret og uærligt. Andet kan virke oprigtigt, ligetil og ærligt.

Menneskers udtryksform fortæller meget

– om de mennesker, der udtrykker sig.

Så selvfølgelig påvirker menneskers ord og sprogbrug mine holdninger og min opfattelse – af dem som mennesker.

Det er mit “filter”. Det “filter” jeg bruger til at vurdere og sortere det, mennesker giver udtryk for.

Sådan et “filter” har vi alle sammen. Et “filter”, der er skabt gennem livets erfaringer, oplevelser og møder med forskellige mennesker i forskellige sammenhænge.

Det er ikke et “retfærdigt” og objektivt “filter”. Det er tværtimod et meget personligt, subjektivt og “dømmende” “filter”. Men også et nødvendigt “filter”.

Et “filter” der beskytter os mod at blive “væltet omkuld” af de mange forskellige indtryk, meninger og udtryk, vi møder i livet og verden.