Omfortælling…

Om fortællinger kan siges, at de må enten være genfortællinger eller omfortællinger.

Om det fortalte er genfortalt eller omfortalt – handler om tid.

Det genfortalte går tilbage.

Det omfortalte er nu – og måske lidt fremad.

Nogle fortællinger må genfortælles – så rummer de mest glæde.

Nogle fortællinger må omfortælles – ellers er de for grumme.

En fortælling rummer muligheden for både at blive genfortalt og omfortalt.

Om det genfortalte er mere ægte end det omfortalte – handler om fortælleren.

Genfortællinger kan rumme mere følelse.

Omfortællinger kan rumme mere erkendelse.

En god fortælling rummer både følelse og erkendelse – fra fortælleren af den genfortalte omfortælling…