Folkekirkens problemstillinger mangler afgrænsning…

En del af det, der får folkekirken til at fremstå så konfliktfyldt – er, at der ikke er nogen klar adskillelse mellem de forskellige problemstillinger / udfordringer / opgaver.

Der er en sammenblanding af de ansattes arbejdsvilkår, de formelle serviceydelser – og den åndelige kerneværdi.

Oppe fra og ned – så hænger hele verden jo sammen. Men problemstillinger der diskuteres på et alt for komplekst niveau, har det med at blive uendelige og fastlåste.

Det ville tjene folkekirken godt, med en bedre sortering af problemstillingerne – så der er et “rum” for hvert “delområde”:

– Arbejdsvilkårene for de ansatte…

– De formelle serviceydelser til folkekirkens medlemmer…

– Og endelig kerneværdien – det etiske og åndelige…

Arbejdsvilkårene for de ansatte

Arbejdsvilkårene for de ansatte bør så vidt muligt løses i interne faglige sammenhænge.

De forskellige procedurer og retningslinier, der sikrer de enkelte ansatte de bedst mulige vilkår – som for eksempel muligheden for selv at vælge hvem man vil foretage vielser af – hører ind under kategorien: Ansattes arbejdsvilkår.

De formelle serviceydelser

Det tjener altid en sammenhæng, hvis den evner at fremstå samlet – med et samlet tilbud til medlemmerne.

Så den samlede serviceydelse i forbindelse med dåb, bryllupper og begravelser – er et generelt tilbud fra folkekirken til folkekirkens medlemmer.

Hvordan de ansatte præster fordeler opgaverne imellem sig – af hensyn til den enkelte præsts ståsted – bør så vidt muligt ikke være noget medlemmerne mærker noget til, i deres henvendelse og tilgang til kirken…

Den åndelige kerneværdi

Kerneværdien – det etiske og åndelige – bør fremstå meget klart som kerneværdi…

Der bør også være synlige “rum” for det “åndelige” – hvor folkekirkens medlemmer kan: Dyrke det åndelige og troen; og diskutere og reflekter over det åndelige og troen.

Synlige “rum” for det åndelige – hvor folkekirkens øvrige problemstillinger ikke er synlige…

De bløde værdier bliver klemt, når problemstillinger mangler afgrænsning

Det er altid de bløde værdier – i dette tilfælde den åndelige kerneværdi – der bliver klemt, når der mangler en god afgrænsning af problemfelterne i en overordnet problemstilling.

Og så lander man let det sted, at de bløde kerneværdier bliver usynlige – og det, man står tilbage med, er de rationelle “ramme-konflikter” – hvor det oprindelige indhold / kerneværdien er blevet “glemt”…

“Man må kunne tale om hver ting for sig og om tingene i deres sammenhæng”

/Piet Hein/