”Lyset”, ”Mørket” – og erkendelser…

I den åndelige / mentale / spirituelle oplevelsesverden, tales der ofte om “Lyset” og “Mørket”…

Det “afklarende” element består i en eller anden form for erkendelse / indsigt…

Det, der “udligner” / “ophæver” “afstanden” / “kontrasten” mellem “Lyset” og “Mørket” – er en eller anden erkendelse / indsigt, der vedrører sammenhængen mellem det åndelige / mentale plan – og det fysiske / jordiske plan…

Sådan er de universelle “lovmæssigheder” skruet sammen…

En treenig harmoni mellem lyset, mørket – og erkendelse / indsigt…

En treenig harmoni mellem himmel, jord – og erkendelse / indsigt…

Der kan ses en parallel til den kristne opfattelse af den treenige harmoni mellem: Faderen, Sønnen – og Helligånden. Hvor erkendelsen / indsigten så må være centreret om: Relationen mellem Faderen og Sønnen…

» Healeren Jesus…

» Sammenhængskraften – skal “forstås” i 3 dimensioner…

» HELE mennesker har “farver” – og skal “forstås” i 3 dimensioner…