Sammenbrudsfaser?

Hvor meget krudt skal mennesker bruge på at dokumentere negative konsekvenser af det eksisterende, før der kan blive plads til noget nyt?

Jo længere tid der foregår en sammenbrudsfase, før der kan komme noget stabiliserende og konstruktivt på banen – jo svære bliver det. Jo mere kaotisk bliver vilkårene – og jo flere negative konsekvenser bliver der at rydde op efter.

» Offentlig ledelse er en alvorligt syg patient

» 6 konsekvenser af nedskæringen

» Struktur og ledelse: Organisationsformer

De ”skævvredne” trosdebatter

Det vil aldrig kunne lade sig gøre at diskutere tro, religion og spiritualitet i en sproglig form, der er baseret på rationelle argumenter og bevisførelser – og kultursociologiske analyser.

Ikke set ud fra min synsvinkel!

» Universel spiritualitet, global socialisering – og individuel spiritualitet (1991 – 2015)

Den åndelige, spirituelle og kreative livsdimension har sit eget “formsprog” – der ikke lader sig beskrive med / oversætte til sprogene fra de andre livsdimensioner (social og fysisk).

På det individuelle plan udgør de tre livsfærer et integreret hele, der ikke lader sig separere og differentiere som 3 for hinanden uvedkommende størrelser, uden at det giver sig udslag i forskellige former for trivsels- og helbredsmæssige problemer.

» HELE mennesker har “farver” – og skal “forstås” i 3 dimensioner

En lille videosekvens, der giver en meget god beskrivelse af forskellen på sproget i den åndelige og sociale sfære – og som også giver en meget god beskrivelse af, hvordan de tre livsfærer udgør et integreret hele på det individuelle og personlige plan » A Muslim Student is asked to draw Prophet Muhammad – His response is breathtakingly beautiful

» TROSVINKLER (196* – 201*)

» SUNDHEDSPROFILER (1989 – 201*)