Medmenneskelig etik?

Medmenneskelig etik?

Medmenneskelig etik er ikke en regelret og rationel størrelse.

Det er den empatiske evne til at vurdere andres forudsætninger og “ståsteder”.

» Relationskunst på “formel”

» Stereotype identiteter og mangesidede personligheder

» Har Krølle udsigt til at få arbejde?

» Den livslange undskyldning

» God sagsbehandling handler ikke om regelret retfærdighed!

» Specialpædagogikken i etisk perspektiv

God sagsbehandling handler ikke om regelret retfærdighed!

Retssikkerhed er, forenklet set, når der er sammenhæng mellem den ret og pligt, som borgeren kan læse i loven, og den ret og pligt, som borgeren rent faktisk oplever udøvet af de offentlige myndigheder. Retssikkerhed er, når den, der har magten, og den, magten bliver udøvet overfor, har et forudsigeligt og reguleret forhold. Retssikkerhed er altså konstaterbart, nemlig når systemet virker. Man kan tale om materiel retssikkerhed, som handler om indholdet i en afgørelse – selve bevillingen eller afslaget på bevilling af en ydelse – og man kan tale om processuel retssikkerhed, som handler om spillereglerne for, hvordan afgørelsen skal træffes.

Et system, hvor der er klare og forståelige bevillingsregler (…), hvor der er klare og forståelige regler om, hvordan sager skal behandles, og hvor myndigheden faktisk efterlever spillereglerne og oftest træffer korrekte afgørelser, har en høj grad af retssikkerhed. Modstykket til retssikkerhed er, når afgørelser opleves uden sammenhæng med den relevante lov, den person, afgørelsen er rettet imod, eller det formål, der er med afgørelsen, eller hvor afgørelsen træffes på en måde, hvor borgeren ikke har været inddraget og er blevet hørt på en måde, så det også opleves retfærdigt.

Retfærdighed er ikke at  ret, men at blive behandlet og at færdes ret. Fravær af retssikkerhed vil medføre afgørelser, der synes uretfærdige. Hvorvidt lovgivningen i sig selv udtrykker en retfærdig tilgang til de personer, der berøres af loven, er ikke en del af … [begrebet om retssikkerhed, red.]” (fra bogens side 107).

Læs mere: » Retssikkerheden er under pres i mødte med den offentlige forvaltning (Avisen.dk)

Yderst interessant. Den med “grænsesøgende” sagsbehandling er nok ret typisk for de fleste (Nu omhandler denne artikel handicapområdet) møder med systemernes verden. Og det der gør disse sager svære – er manglen på “lydhørhed” i mødet mellem borger og system.

» Sammenspillet mellem menneskelig etik og lovgivning (2015)

» Sundhedsprofiler & Videnskabsetik

» Handleplaner og pædagogik (2012)

» Bureaukrati eller medmenneskelighed? (2011)

Digital netværkskommunikation – muligheder og begrænsninger?

Den første gang, jeg selv prøvede at arbejde med digital koordinering over nettet, var i forbindelse med kurset i projektledelse på DTU: » Projektledelse og forandringsprocesser.

Jeg syntes selvfølgelig, at det var vildt interessant, og var også en af (de få) meget aktive, når det gjaldt den fælles feedback og opfølgning.

På nogen punkter var det også en lidt underlig oplevelse. En oplevelse i hvordan åbenhed på sin vis kan virke “grænseoverskridende”. Der var en generel mangel på feedback hos holddeltagerne. Det fik navnet “den gabende tavshed”. Men som en af de åben og aktive opstod der en underlig form for “vi kender dig”, når jeg den ene gang om ugen var til foredrag. Og netop den lidt besynderlig kontrast mellem åbenhed på det fælles netværk – med mennesker, som man ikke kender på det personlige plan, kunne godt give anledning til nogle besynderlige tolkninger og opfattelser.

Så det kræver en høj grad af etik og erfaring, at være i stand til at vurdere og afveje verbal åbenhed mellem mennesker, der ikke kender hinanden på det fysisk konkrete og personlige plan.

» Åbenhed og forråelse?

Åbenhed og forråelse?

Der ligger mange muligheder i det åbne samfund. Muligheder for åbne ytringer for alle.

Men er det den vej, det er gået?

Det virker nogen gange tværtimod som om, at det åbne samfund har skabt en forråelse i det åbne rum?

Det kræver en høj grad af personlig etik, at håndtere åbenhed. Og det er som om at etikken “halter bagud”?

På det individuelle plan, kan åbenhed være en god ting. I det, det indebærer en stor selvaccept at være i stand til at stå inde for sig selv.

Men åbenhed indebærer ikke nødvendigvis en øget tolerance, ud fra devisen: Hvis bare andre forstår, så vil de tolerere?

» Den der lever skjult, lever godt (2010)

» Har det åbne samfund forstærket tabuiseringen? (2012)

» “Bladdød” og “blogdød” (2013)

» Er der nogen, der hører efter? (2014)

» Den livslange undskyldning (2015)

» Relationskunst på “formel”

» Kaospilotens ABC

Krykker i KAOS, Stabilitet & Forankring

Jeg kan tilbyde koordinerende og stabiliserende opgaveløsninger indenfor områder med stor tværfaglig kompleksitet – og mange forskellige aktører…

Arbejdsmetodisk bevæger jeg indenfor felterne:

– Komplekse udredninger og evalueringer.

– Undervisning indenfor projektarbejde, stabiliserende forankringsteknikker ved omstillingsprocesser – etik og grænser i tværfagligt og tværkulturelt arbejde, og i arbejde med menneskelige problemstillinger

  • Logistik og koordinering med projektarbejdsformen som metodisk synsvinkel til opgavekonkretisering og videndeling

Læs mere: » Krykker i Kaos, Stabilitet & Forankring

Den livslange undskyldning…

Livet ville være noget mere enkelt, hvis de mere enkle retningslinier for grænser i form af ja tak og nej tak – var noget mere generelt acceptable.

Men det er de ret tit og ofte ikke. Der kræves tit en undskyldning.

Ja tak til spiritus. Nej tak til spiritus. Hvorfor det? Drikker du meget? Er du på antabus?

Ja tak til kaffe. Nej tak til kaffe. Hvorfor det? Er du kaffedrikker? Kan du ikke lide kaffe?

Ja tak til is til dessert. Nej tak til is til dessert. Hvorfor det? Er du på skrump? Har du svært ved at styre dit indtag af søde sager? Er du sundhedsapostel?

Det er næsten ligegyldigt, hvad du gør og siger – så kræver det en undskyldning / forklaring.

Du er måske typen, der ikke bryder dig om sociale aktiviteter, hvor der er mange mennesker, hvis du takker nej til at deltage ved et tætpakket festivalarrangement?

Du er måske typen, der ikke kan være alene med dig selv, hvis du deltager ved mange møder og sociale arrangementer?

Du er måske typen, der ikke bryder dig om te, hvis du siger ja tak til en kop kaffe?

Du er måske typen, der lever livet på overfladen, hvis du taler med mange forskellige mennesker? Eller du er måske illoyal og utroværdig?

Og endnu værre!

Dine momentane og situationsbetingede til og fravalg – bliver til: Du plejer!

Du plejer, at drikke kaffe!

Så begynder det at kræve strategi, at skulle tage stilling til små valg i hverdagen – for du kommer til at hænge på dem resten af livet!

Med mindre du bytter ud på menneskene og sammenhængene, når du får lyst til et glas vand i stedet for en kop kaffe?

Så kommer: Du plejer – til at gå begge veje på. De plejer altid at servere kaffe. Så hellere springe dem over de dage, hvor du har lyst til noget andet.

Du plejer altid at være så social og positiv! Så må du holde dig væk på de dage, hvor du har mest lyst til at slappe af, “pille tæer” og tænke på “ingenting”?

Livet ville være noget mere enkelt, hvis de mere enkle retningslinier for grænser i form af ja tak og nej tak – var noget mere generelt acceptable.

» Kaospilotens ABC

» Krykker i KAOS, Stabilitet & Forankring (Facebook)

» Diabetes 1: Enkel beskrivelse (Folder)

» Sammenhængskraften på tværs

TIDSLOMMER

En hel roman – af tanker, oplevelser og refleksioner – siden – i går…

Tur med metro…

Højlydt samtale mellem parret – der skulle i biffen…

Ny film – har fået gode anmeldelser…

En tur i den lokale Netto…

Den ældre dame – fra sidste uge – var der også…

Den ugentlige indkøbsdag?

Aftensmaden…

Kartoflerne koger – nyhederne kører i baggrunden…

Spise – vasketøjet klarer sig selv…

Renskrive opgave – eller noget af den…

Ny knap i den grønne trøje…

Nål og tråd…

Fodbad – og halvdelen af en gammel krimi…

Havde set den før…

Søvnløs…

Tankerne fløj langfart…

Jagtede en helhed – i to brudstykker – uden oprindelse?

Vækkeuret – alt for tidligt…

Hul på kaffeposen…

Kost – til det værste…

Resten må vente…

Ingen kaffe – kun en hurtig skive brød – med ost…

Støvregn…

Glemte paraplyen…

I går…

En hel roman af tanker, oplevelser og refleksioner – gør i går – til længe siden…

Ikke ret mange – skriver – deres roman…

Om tidslommen – siden i går…

Sikkert ikke ret mange – vil læse – flere millioner romaner om tidslommerne – siden i går…

Men tidslommerne – er der – alligevel…

Beskrevet – eller ubeskrevet…

Gør den du så – i går…

Til en fremmed…

En fremmed – du må genopdage – med nye øjne…

Nye øjne – der ser forvandlingen – efter en hel roman af tanker, oplevelser og refleksioner…

Siden – i går…

Fremtidens psykiatri?

Den ændring, der er behov for, når det gælder psyken og psykiske sygdommen, ligger mest i, at man får gjort op med de mere overnaturlige forestillinger, og får de mere naturvidenskabelige og biologisk realistiske forståelsesmodeller sat i centrum.

» Tværfagligt idéforum

Tværfagligheden indenfor de specialpædagogiske arbejdsområder?

De specialpædagogiske bosteder er tværfaglige arbejdsområder, hvor der er brug for en høj grad af tværfaglig specialisering hos de ansatte. En specialisering som mennesker ikke kan opstå i en etableret uddannelsesmæssig sammenhæng. Den kan kun opnås ved supplerende kurser og efteruddannelse i tilknytning til arbejdsstederne.

I hvilken udstrækning den nødvendige efteruddannelse finder sted, kan formodentlig variere meget fra kommune til kommune? Så niveauet for det pædagogiske arbejde på bostederne kan formodentligt også variere meget fra sted til sted?

» Tværfagligt idéforum

Tværfagligt idéforum

Erfaringsudveksling og idéudvikling for mennesker med interesse for konstruktive løsninger på tværfaglige problemstillinger

De fleste tværfaglige problemstillinger strander ret tit og ofte på, at de ikke er “nogens bord”.

Og så ender de enten som politiske problemstillinger – eller individuelle problemstillinger og personlige “sager”.

Formålet med denne side er at fastholde et fagligt fokus på de tværfaglige problemstillinger – vende dem en omgang – eller flere – og få ideer til tiltag og løsningsmodeller, der fremmer en bedre koordinering indenfor de tværfaglige “gråzoner”.

Ideer der eventuelt kan omsættes til tværfaglige udviklingsprojekter, mere alment letforståeligt informationsmateriale om udvalgte emner og problemstillinger – eller? 

Ideerne er du med til at skabe, så det er dig, der skaber mulighederne!

Læs mere » Tværfagligt idéforum