Det universelle sprog, der definerer det gode?

Det vrimler med personlighedstests og kurser i personlig udvikling. Det er efterhånden blevet et must og krav indenfor mange områder af arbejdslivet.

Et af de redskaber, der er på vej ind på det danske marked under overskriften personlig udvikling, er styrketesten og personlige signaturstyrker.

Styrketesten er baseret på forskning i positiv psykolog, hvor forskere har gennemgået over 200 centrale kulturelle og værdiladede skrifter – lige fra Bibelen og Koranen over livsfilosofiske skrifter fra Østen til populære bøger som Harry Potter. Ud fra det har de fundet frem til 24 styrker og dyder, der går på tværs af kulturer i hele verden, under kategorierne: Visdom; Mod; Medmenneskelighed og kærlighed; Retfærdighed; Selvbeherskelse; Og Transcendens.

Testen hører dermed ind under det, der kan kaldes NEW AGE eller NEW AGE inspireret.

Det, der sker ved anvendelsen af signaturstyrkerne som et personligt udviklende redskab, er, at man tager værdierne fra det mentale / åndelige / spirituelle / kreative univers – og omsætter dem til et socialt styringsredskab.

I hvilken udstrækning det er positivt?

Ja – det afhænger jo af, om det er et personligt individuelt valg at bruge redskabet – eller om det er et udefrakommende krav, der bliver brugt til at kontrollere og effektivisere andre ved at “trykke på” deres positive livsværdier og selvopfattelse.

Om signaturstyrker og positiv psykologi

» Glæd dig til positiv psykologi

» VIA styrkekort

» Center for Positiv Psykologi

» Positiv psykologi og signaturstyrker (Mit testresultat)

Personlig udvikling, tro og nyreligiøsitet i perspektiv

» En ny arbejdsetik under følsomhedens regime

» Selvets disciplinering – en ny pagt i arbejdslivet

» Foucault: Disciplinering – En moderne magtteknologi

» NEW AGE

Troen i perspektiv

» Habermas: Kolonialisering af livsverden

» Mental, religiøs, åndelig og spirituel frihed skaber effektive mennesker

» Den universelle kerneværdi, der definerer det gode

» TROSVINKLER

» 3-DIMENSIONEL HELHED

Positiv psykologi og signaturstyrker

Det vrimler med personlighedstest og redskaber i personlig udvikling. Et af de redskaber, der er ved at vinde indpas på arbejdsmarkedet, er styrketesten og signaturstyrker.

Personlighedstest i sig selv er jo ret harmløse. Det er bare en test. Det er anvendelsen af personlighedstests, der kan være mere eller mindre positiv.

Mine signaturstyrker og evaluering af styrketest
Jeg har prøvet styrketesten, og resultatet var ret rammende.

Det er en af de mest præcise beskrivelser af mine positive styrker, som jeg har mødt på. Det er første gang, jeg har mødt på en personlighedstest, hvor kreativitet, udadvendt “nysgerrighed” – og vedholdenhed og grundighed – ikke bliver fremstillet som personligt modsætningsfyldt. Så det er en ganske god beskrivelse.

Den måde, man kan vurdere om et testresultat “rammer”, hvis ikke man er trænet i at tage stilling til den slags, er ved at mærke efter hos sig selv, om resultatet er noget, man har det “godt med” – eller om det virker følelsesmæssigt “grænseoverskridende”. Lyt til “mavefornemmelsen”.

Men der var noget andet i testresultatet, der på nogle måder var mere interessant end signaturstyrkerne.

Jeg ved ikke, om det er tilfældigt? Men i det testresultat jeg fik hos VIA, var den 10. styrke: Social begavelse fremhævet med fed. Det passer meget godt med det, jeg selv kalder “forståelsesfælden”, og som er noget, jeg har haft svært ved at “takle”. For det er en “rolle”, som jeg ret tit og ofte får påduttet. Og det var også noget af det, jeg havde oppe at vende med den psykolog på studenterrådgivningen i Aalborg (1991), der hjalp mig med at få sat ord på de ting, der skete omkring reaktionerne på det selvmord, som jeg fik personligt tæt på. Det “selvfølgelige forstående menneske”. Hun (psykologen) gav mig dengang nogle retningslinier, der passer til mennesker som mig med en høj IQ / bevidsthedsniveau, til at håndtere problemstillingen.

Så styrke 10: Social begavelse, er en ganske god beskrivelse af, hvilken side jeg fik og får overbelastet, når jeg lander i “underdrejede” situationer. Og dermed er det også en god beskrivelse af, hvad jeg helst skal undgå at blive udsat for, for at beskytte mig selv mod overbelastning.

“Overhalingsstyrkerne” og “overlevelsesstyrkerne”
Det lidt pudsige ved resultatet af styrketesten blev for mit vedkommende en ret præcis beskrivelse af, hvilke styrker (signaturstyrkerne) der passer til livet i “overhalingsbanen” – og hvilke styrker (6-10) der passer til livet i “overlevelsesbanen”.

Godt og skidt?

Ja – livet og verden er jo sjældent sort / hvid. Så der er heller ikke nødvendigvis noget negativt ved de styrker, der hører hjemme i “overlevelsesbanen”. Bare ikke det tager overhånd!

Men som udgangspunkt er det jo altid godt at være i stand til at sætte ord på nogle problemstillinger. For det er vejen til at kunne kommunikere det ud til andre mennesker. Jo bedre man selv er i stand til at sætte ord på de grænser, der forebygger overbelastnings- og trivselsproblemer, jo bedre kan andre også bakke op om det. Hvis de vil?

For den del handler om andres holdning til personlig trivsel. Er det et soloprojekt, der er baseret på at lære at styre og kontrollere anvendelsen af sine “egne energier”? Eller er det et socialt projekt, der er baseret på etik og respekt for hinandens personlige grænser?

Læs mere:

» Det universelle sprog, der definerer det gode?

Om styrketesten og Center for Positiv Psykologi
Styrketesten er baseret på forskning i positiv psykolog, hvor forskere har gennemgået over 200 centrale kulturelle og værdiladede skrifter – lige fra Bibelen og Koranen over livsfilosofiske skrifter fra Østen til populære bøger som Harry Potter. Ud fra det har de fundet frem til 24 styrker og dyder, der går på tværs af kulturer i hele verden, under kategorierne: Visdom; Mod; Medmenneskelighed og kærlighed; Retfærdighed; Selvbeherskelse; Og Transcendens.

Læs mere:

» Glæd dig til positiv psykologi

» VIA styrkekort

» Center for Positiv Psykologi

Resultatet af min styrketest

Mine signaturstyrker

(De fem mest fremtrædende styrker kaldes signaturstyrker)

Styrke

Beskrivelse

Kvalitet

1. Kreativitet, opfindsomhed og originalitet

At tænke på, hvordan ting kan gøres på nye måder, er en essentiel del af, hvem du er

Du er aldrig tilfreds med at gøre noget på den gængse måde, hvis en bedre måde er mulig

Visdom og viden

2. Vedholdenhed, arbejdsomhed, og grundighed

Du arbejder hårdt for at fuldføre det, du begynder på

Uanset opgaven får du den ud af døren til tiden

Du bliver ikke distraheret, når du arbejder, og du finder tilfredsstillelse i at færdiggøre opgaver

Mod

3. Ærlighed, autenticitet og ægthed

Du er et ærligt menneske – ikke alene ved at tale sandt, men ved at leve dit liv på en oprigtig og autentisk måde

Du er nede på jorden og uden forstillelse

Du er en reel person

Mod

4. Nysgerrighed og interesse for verden

Du er nysgerrig over for alt

Du stiller altid spørgsmål og finder alle emner og temaer fascinerende

Du elsker at opdage og udforske

Visdom og viden

5. Lederskab

Du udmærker dig inden for ledelse: opmuntrer en gruppe til at få ting fra hånden, og opretholder harmonien i gruppen ved at få alle til at føle sig inkluderet

Du er god til at organisere aktiviteter og sørge for at de bliver udført

Retfærdighed

De følgende 5 styrker

“Min overlevelsesprofil”

6. Værdsættelse af det smukke og sublime 

Du lægger mærke til og værdsætter skønhed, det excellente og/eller den dygtige udførelse på alle livets områder – fra natur til kunst, til matematik, til videnskab, til hverdagslivets oplevelser

Transcendens

7. Tapperhed og mod 

Du er en modig person, som ikke viger for trusler, udfordringer, besværligheder eller smerte

Du tør tage bladet fra munden i den gode sags tjeneste – selv i modvind

Du handler ud fra dine overbevisninger

Mod

8. Fairness, lighed og retfærdighed

At behandle andre retfærdigt er et af dine grundlæggende principper

Du lader ikke dine personlige følelser påvirke beslutninger, der berører andre

Du giver alle en chance 

Retfærdighed 

9. Perspektiv (Visdom)

Selv om du måske ikke opfatter dig selv som klog, ser dine venner dig sådan

De værdsætter dit syn på tingene og kommer til dig for at få gode råd

Din måde at anskue verden på giver mening for dig selv og andre

Visdom og viden

10. Social begavelse

Du er bevidst om andre menneskers motiver og følelser

Du ved, hvordan du skal begå dig i forskellige sociale sammenhænge, og du forstår at få andre til at føle sig godt tilpas

Medmenneskelighed og kærlighed

Det er den side jeg har haft overbelastet i nogle voldsomme oplevelser – og som bliver overbelastet, når jeg lander i “underdrejede” situationer

I 1991 lærte jeg at beskytte mig mod overbelastninger, med de specielle retningslinier for mellemmenneskelige grænseflader, der gælder for mennesker som mig, der har en høj IQ / bevidsthedsniveau, af en psykolog på studenterrådgivningen i Aalborg (Konkretiseret erfaringsbeskrivelse: Personlig ledelse 1991 – 2014)

Om mig

» KOMPETENCE CV

Hvad er personligt fodfæste?

Hvad er personlig integritet?
Personlig integritet betyder, at der er overensstemmelse mellem den måde andre tolker og opfatter os, og det vi siger og gør – og de bevæggrunde vi selv oplever, der ligger til grund for vores reaktioner og handlinger.

Og vi har kun personligt fodfæste i relation til de omgivelser, hvor vores personlige integritet ikke bliver overskredet og krænket.

Vi får problemer med fodfæste i relation til de omgivelser, hvor vi får påduttet at skulle repræsentere nogle stereotype identiteter, der er konstrueret på baggrund af andres personlige fordomme.

Personlige identiteter / sociale roller i forhold til omgivelserne er ikke noget medfødt. Det er noget, der bliver skabt af de sociale grupperinger, vilkår og hierarkier, der er defineret af det samfund, vi lever i.

» Stereotype identiteter og mangesidede personligheder

» Social kompetence

» KOMPETENCE CV

KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF KULTUREN: RESUMÉ

Hvad er sprog, kaos og sammenhængskraft?
Min personlige styrke er en god organisationsforståelse, social forståelse – og gode evner for kommunikation og samarbejde baseret på ligeværdig dialog på tværs af traditionelle sociale skel og grupperinger

Jeg har en høj IQ / bevidsthedsniveau – og har dermed den analytiske evne til at se mønstre i det komplekse, danne overblik og definere strukturer – og kan forholde mig til flere forskellige synsvinkler på en gang. (Konkret eksempel: Centrale problematikker ved religiøse forandringsprocesser)

Jeg har en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlig planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med kommunikation, projektledelse og pædagogik – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, DTU og KUA.

Min akademiske uddannelse har jeg løbende suppleret med en række praktisk rettede kurser, indenfor blandt andet psykologi, personlig ledelse, sprog, kommunikation og IT – alt efter, hvad der har været behov for i relation til de problemstillinger, som jeg har mødt på og været nødt til at finde løsninger på.

Min praktiske erfaringsbaggrund spænder bredt. Jeg har erfaring med tværfagligt samarbejde, koordinering og videndeling inden for det centralpolitiske arbejdsområde, minoritetsområdet, døgninstitutionsområdet og området for turisme. Herunder blandt andet erfaring med implementering af nye procedurer for videndeling, og ledelseserfaring med projektkoordinering, ansættelsessamtaler og introduktion og oplæring af nye medarbejdere.

Jeg har mange års træning i at stabilisere de mellemmenneskelige relationer i personligt turbulente, ustabile og kaotiske situationer – ved at give individuel personlig sparring / coach til træning i personlig ledelse. Min træning har blandt andet omfattet det specialpædagogiske område (Uddybende beskrivelse: Kaospilotens ABC; Personlig ledelses- og samarbejdskompetence)

Som aktiv debattør, skribent, alsidig bloglæser og kommentator har jeg træning i at se, definere og beskrive de overordnede sammenhænge og konfliktområder indenfor tværkulturelle problemstillinger, som: Religion, tro, kulturdannelse, social marginalisering, minoritetsdannelse, social sammenhængskraft og sammenhængen mellem menneskesyn og sundhedsprofiler (Sammenfattende erfaringsbeskrivelse med konkrete eksempler: Kultur, trivsel og organisationsudvikling 1983 – 2014)

Mine kreative færdigheder og interesser har jeg dyrket og udviklet løbende – fra barn af.

» KOMPETENCE CV

Personlig ledelses- og samarbejdskompetence

Hvad ved du?
Jeg har mange års træning i at stabilisere de mellemmenneskelige relationer i personligt turbulente, ustabile og kaotiske situationer – ved at give individuel personlig sparring / coach til træning i personlig ledelse. Min træning har blandt andet omfattet det specialpædagogiske område.

Det, jeg gør brug af, når Jeg coacher andre til jordforbindelse og fodfæste, er blandt andet en kombination af: Supplerende konkret viden, beskrivelse af de målsætninger, problemstillinger og “verdensordner” der gør sig gældende i den aktuelle situation – og perspektiverende eksempler fra andre tilsvarende situationer.

Ifølge Belbin analysen er mine stærkeste teamroller: Idémand (m/k), Kontaktskaber og Afslutter (Beskrivelse af test og testresultat); Og ifølge Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) er jeg en ENFP (Beskrivelse af testresultat og test)

KAOSPILOTEN ABC
Hvad er orden?
(Erfaringsbaserede håndregler til stabilisering af den individuelle personlige integritet)

A: Strukturer, begreber og sprog er ikke noget mennesker “finder” – det er noget mennesker “finder på”

B: Brug din sunde fornuft – og stol på din medmenneskelige dømmekraft!

C: Fokuser på alt det – der er “midt mellem mennesker”

  • Mennesker er sociale væsner
  • Andre mennesker har det altid sådan, som de selv giver udtryk for at have det
  • Brug aldrig rationel logik til definition og forståelse af den individuelle menneskelige psyke og personlighed
  • Drag aldrig personlige konklusioner på andres vegne – du repræsenterer kun en ydre subjektiv synsvinkel, når det gælder andre menneskers individuelle personlighed og psyke
  • Personlig ustabilitet bunder i et misforhold i sammenspillet mellem individuelle medfødte evner (personlighed) i relation til ydre sociale referencerammer og betydningstolkning af fysisk mål- og definerbare “konstanter”
  • Din objektivitet er begrænset til at se mønstre i andres personlige ståsteder / roller i relation til ydre sociale sammenhænge / vilkår og betydningstolkning af fysik mål- og definerbare “konstanter”
  • Definer, beskriv og uddyb de sociale referencerammer og betydningstolkningen af de fysisk mål- og definerbare “konstanter”

(Eksempler: Koordinerende KRYKKER – i KAOS; Uddybende beskrivelse og eksempler: Læring, vilkår, kontekst og perspektiv)

» KOMPETENCE CV

Social kompetence

Hvad er ligeværd?
Jeg er født og opvokset på landet i det nordjyske som barn af forældre med 7 års skolegang – og var dermed født med nødvendigheden af at skulle lære at forholde mig til – og agere i relation til flere forskellige sociale miljøer og sammenhænge, med hver deres forskellige og ofte modsatrettede meninger om livet, verden og andre mennesker.

Alsidige livs- og samarbejdserfaringer har givet mig et bevidst og afklaret forhold til individuelt særpræg og forskellighed.

Individuelt særpræg og forskellighed dannes og består i en kombination af: Erfaringsbaseret viden, medfødte evner, konkrete oplevelser i konkrete situationer, tillærte arbejdsmetoder, tillært viden – og livets uforudsigelige tilfældighed af møder med andre mennesker.

(Uddybende beskrivelse med eksempler: Stereotype identiteter og mangesidede personligheder)

» KOMPETENCE CV

Personlig ledelse 1991 – 2014

Hvad er kaos, etik og orden?

Her kan du se overordnet opfølgende beskrivelse af, hvilke erfaringer jeg har gjort mig med sammenhængene mellem individuel trivsel, social etik og strukturel orden – på baggrund af flere års erfaring med turbulente omstillingsprocesser – med en række forskellige problemstillinger.

Erfaringerne er baseret på det sorterings-, konkretiserings- og forankringsarbejde, mennesker som mig, der har en høj IQ / bevidsthedsniveau, er nødt til at lave for at beskytte egne personlige grænser i relation til personlig og socialt ustabile mennesker og sammenhænge.

» Personlig ledelse 1991 – 2014

Test din læringskompetence

Vi har forskellige måder at lære på (vores læringskompetence), og nogle måder er lettere for nogen end for andre.

Det bunder i, at vi har mere end en form for intelligens, hvoraf nogle af vores intelligenser er mere markant udviklet hos os end de øvrige.

Læringskompetencen
Vores læringskompetence betyder blandt noget for vores måde at omstille os til nye situationer – og vores måde at forholde os til nye problemstillinger og opgaver.

Test din læringskompetence
En af de måder hvorpå, du kan prøve at få sat ord på, hvordan du bedst lærer (læringskompetencen) – kan være ved at prøve at tage en test i, hvilke af de forskellige intelligenser der er mest markant udviklet hos dig.

» Testen kan tages på siden: Viden om

Her finder du også en beskrivelse af, hvad der kendetegner de 7 intelligenser.

Og som med alle tests, så skal man altid evaluere resultatet, ved at “holde det op mod” noget man kender og har oplevet. Giver det mening og sammenhæng? Og på hvilken måde giver det mening og sammenhæng?

På det konkrete plan vil læringskompetencerne udmønte sig forskelligt, alt efter hvilken baggrundsviden og erfaring vi har med i bagagen.

Jeg har selv taget testen, og min fordeling på de 7 intelligenser var meget lige. Ingen markante “udsving”. Så jeg er ifølge denne test, en af dem, der er i stand til at trække på flere sider, i min læring / indlæring. Og det passer nok meget godt med, at jeg, i meget af det jeg har oplevet, har træning i at forholde mig til en stor kompleksitet af forskellige “faktorer” og synsvinkler.

De forskellige intelligenser

Min fordeling

Den rummeligt-visuelle intelligens

10

Den musikalske intelligens

9

Den personlige intelligens

9

Den sociale intelligens

8

Den sprogligt verbale intelligens

8

Den kropslige intelligens

7

Den logisk matematiske intelligens

7

Læse mere om

» De mange intelligenser

» Læring, vilkår, kontekst og læreprocesser

Individuel sparring / coach til træning i personlig ledelse

Jeg har mange års træning i at stabilisere de mellemmenneskelige relationer i personligt turbulente, ustabile og kaotiske situationer – ved at give individuel personlig sparring / coach til træning i personlig ledelse. Min træning omfatter blandt andet det specialpædagogiske område.

Det, jeg gør brug af, når Jeg coacher andre til jordforbindelse og fodfæste, er blandt andet en kombination af: Supplerende konkret viden, beskrivelse af de målsætninger, problemstillinger og “verdensordner” der gør sig gældende i den aktuelle situation – og perspektiverende eksempler fra andre tilsvarende situationer.

Min træning i at stabilisere de mellemmenneskelige relationer ved at give individuel personlig sparring / coach til træning i personlig ledelse startede i forbindelse med en personlig voldsom oplevelse i relation til nogle af mine medstuderende på Aalborg Universitet. Oplevelsen handlede om reaktionerne i forlængelse af et selvmord.

Jeg lærte de specielle retningslinier for mellemmenneskelige grænseflader, der gælder for mennesker som mig, der har en høj IQ / bevidsthedsniveau, af en psykolog på studenterrådgivningen i Aalborg (1991). Så jeg kender mig selv og mine personlige grænser.

Uddybende beskrivelse, eksempler og perspektiv

» Kaospilotens ABC

» Relationskunst på “formel”

» Specialpædagogik og arbejdsmiljø på bostederne 2002 – 2006

» Læring, vilkår, kontekst og perspektiv

» Stereotype identiteter og mangesidede personligheder

» Diagnoser og tankesystemer

» 3-DIMENSIONEL HELHED

Mig og konkretiseret beskrivelse af mine erfaringer

» Troende?

» Personlig ledelse 1991 – 2014

» KOMPETENCE CV

Personlighed og personlige udviklingsmuligheder?

Der er noget, der hedder medfødt personlighed. Og så er der noget, der hedder tillærte sociale færdigheder.

Vores medfødte personlighed kan vi ikke lave om på uden at skulle være selvdestruktive. Så det er ikke nogen god idé.

Så er der vores tillærte sociale færdigheder. Dem kan vi til en vis grad udvikle og ændre på, så længe det ikke kammer over i en ensidig tilpasning, der er styret af andres behov. Eller vi kan acceptere, at det ikke er alle mennesker, vi fungerer godt sammen med. Det er de to muligheder, der er.

Som udgangspunkt har vi kun en positiv personlig udviklingsmulighed i livet, og det er at acceptere os selv som mennesker – og så blive bedre til at indrette vores liv socialt sammen med mennesker, hvor den medmenneskelige accept er gensidig. Hvis ikke den medmenneskelige accept er gensidig, så kan det ikke lade gøre at få det sociale til at fungere.

Erfaringsbaserede sociale profiler
De sociale profiler / roller, der er baseret på dokumenterbare erfaringer fra konkrete sammenhænge, er som ofte præget af en høj grad af subjektivitet, og er mest et spejl af, hvordan vi fungerede sammen med de mennesker, der var i de sammenhænge.

Men det betyder nødvendigvis ikke, at det er nogle sociale profiler / roller, det vil være positivet at gå videre med i nye og andre sammenhænge. For de passer måske slet ikke til andre sammenhænge?

Ligesom dårlige personlige erfaringer fra nogle sammenhænge, heller ikke betyder, at man er nødt til at lave om på sig selv, for at få positive erfaringer i en ny sammenhæng. Måske man bare skal have et andet ståsted / social rolle?

Personlighedstests kan være en måde at få andre ord på personlighed og sociale profiler
Personlighedstest kan være en måde til at få andre ord på personlighed og sociale profiler i en mere objektiv form, end dem man kender i forvejen.

Og så skal man selvfølgelig huske, at personlighedstests kun er vejledende og skal ses i sammenhæng med den konkrete viden og erfaring, man også har med sig i livet.

De forskellige typeindikatorer og sociale profiler kan udmønte sig meget forskelligt på det konkrete plan – fra person til person.

De siger mest noget om sociale relationer – men ikke så meget om det konkrete indhold, vi trives med at have i vores sociale relationer til andre. Hvor der jo også er stor variation, alt efter om det er private relationer – eller mere formelle og offentlige relationer – og hvor godt vi kender andre. De ting spiller jo også ind!

Der er ingen mennesker, der er stereotyper!

Så – et muligt supplement til de mere subjektive vurderinger fra dokumenterbare erfaringer fra konkrete sammenhænge.

Myers-Briggs Type Indikator (MBTI)
Ifølge Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) test: Er jeg en: ENFP.

» Myers-Briggs Type Indikator test – gratis online på Jobindex

» Om Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) test på Persontests.dk

Belbins teamroller
Ifølge Belbins teamrolle test: Er mine bedste teamroller (Se testresultat: HER): Innovator (Idémand), Explorer (Kontaktskaber), Completer (Afslutter).

» Find dine bedste og dårligste Belbine teamroller – gratis online på 123test

» Om Belbins teamroller på Persontests.dk

(I nedenstående oversigt med dansk beskrivelse af Belbins teamroller er mine bedste teamroller ifølge testresultat overstreget med gult.)

(Men som det også fremgår af testresultatet (Beskrevet i skemaet som procentsatser under hver rolletype), så er jeg ret alsidig, og kan spænde over flere roller. (Hver rolle kan maksimalt få 25 % point ud fra testsvarene.)

Dansk beskrivelse af teamrollerne

Fra siden: Persontests.dk

Idémand

(Innovator)

17 %

Idémanden er iderig, kreativ og opfindsom. Ser svære problemstillinger fra nye vinkler.

Kan være svag i sin kommunikation. Glemsom og ser ikke praktiske forhold.

Kontaktskaber

(Explorer)

17 %

Ekstrovert, entusiastisk, kommunikerende. Udforsker muligheder. Skaber kontakter.

Taber nemt interessen, når entusiasmen har lagt sig.

Afslutter

(Completer)

14 %

Grundig, samvittighedsfuld og præcis. Leder efter fejl og forglemmelser.

Tilbøjelig til at bekymre sig unødvendigt. Utilbøjelig til at delegere.

Formidler

(Team player)

11 %

Socialt orienteret og skarpt iagttagende. Hensynsfuld og fleksibel. Skaber et godt klima.

Tilbøjelig til at være ubeslutsom og usikker i afgørende situationen. Kan virke konfliktsky og overfølsom.

Opstarter

(Driver)

11 %

Dynamisk, højt gearet og rastløs. Udfordrer og skaber pres. Finder løsninger til forhindringer.

Tendens til at lade sig provokere. Utålmodig og kan have et højt temperament.

Analysator

(Analyst)

8 %

Analytisk og objektiv. Præcis dømmekraft. Ser de rationelle aspekter i en proces.

Kritisk og skeptisk. Kan have svært ved at begejstre andre.

Koordinator

(Chairman)

8 %

Selvsikker og tillidsfuld. God til at prioritere blandt opgaver. Klargør mål og frembringer beslutninger. Har øje for naturtalenter.

Tendens til at manipulere og få andre til at gøre arbejdet.

Specialist

(Expert)

8 %

Yder med specialviden. Stærkt fagligt engagement og selvtillid. Meget fokuseret på eget fag.

Tendens til ofte at isolere sig. Vogter sit eget område og bidrager snævert inden for dette.

Organisator

(Executive)

6 %

Disciplineret og loyal. Effektiv i gennemførende faser. Realistisk og praktisk.

Noget ufleksibel. Reagerer langsomt overfor nye forandringer.

Gode test-sider

» Find dine bedste og dårligste Belbine teamroller – gratis online på 123test

» Flere gratis online 123test

» Om Belbins teamroller på Persontests.dk

» Myers-Briggs Type Indikator test – gratis online på Jobindex

» Om Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) test på Persontests.dk

Perspektiv

» Læring, vilkår, kontekst og perspektiv

» Diagnoser og tankesystemer

» Stereotype identiteter og mangesidede personligheder

» 3-DIMENSIONEL HELHED

Om mig

» VÆRKTØJSKASSEN

» KOMPETENCE CV