Folkekirken kan ikke både blæse og have mel i munden – og sætte sig i opposition til de humanitære menneskerettigheder

Folkekirkens verdslige sociale profil, er et af de mest centrale spørgsmål, når det handler om folkekirkens fremtid.

For at bevare en nutidig relevans for den brede befolkning, må folkekirken i sin verdslige sociale orientering være i overensstemmelse med de verdslige humanitære kræfter, der arbejder mod at nedbryde social diskrimination af mennesker på baggrund af menneskelig forskellighed.

De humanitære menneskerettigheder, og udviklingen og implementeringen af dem, er den verdslige sociale etik, der ligger meget tæt op af den kristne grundholdning. Så folkekirken kan ikke indtage holdninger og synspunkter, der strider mod dem.

Hel polemikken omkring de kønsneutrale vielsesritualer var et eksempel på, hvordan folkekirken fik sået tvivl omkring sit ståsted i forhold til de humanitære menneskerettigheder.

Folkekirken kan ikke billige holdninger, der er med til at stigmatisere og abnormisere mennesker. Så folkekirken må også tage afstand fra de religiøse tolkninger, der dyrker hedenske opfattelser af den menneskelige psyke, som værende genstand for dæmoniske og / eller sataniske besættelser. Den form for holdninger sår også tvivl omkring folkekirkens ståsted i forhold til de humanitære menneskerettigheder.

Hvorvidt en anden styringsmodel for folkekirken, så den frigøres fra den statslige styring, kommer til at styrke folkekirkens sociale orientering mod de humanitære menneskerettigheder eller ej? Ja det vil fremtiden jo vise. Men det har været den statslige styring og indblanding, der har presset på – for at få folkekirken til at orientere sig mod den generelle implementering af de humanitære menneskerettigheder. Et pres og en indblanding, som dele af folkekirken har vendt sig mod.

Det er ret væsentligt at folkekirken markerer en entydig og klar holdning på det socialt etiske spørgsmål. For ellers kan folkekirken meget let komme til at fremstå som en social sammenhæng, der billiger diskrimination og forfølgelse af mennesker, der er socialt udsatte og marginaliserede. Hvilket strider meget kraftigt mod det ellers meget humanitære og pragmatiske kristne grundsyn, om at arbejde for fredelig sameksistens mellem mennesker på tværs af menneskelige og kulturelle forskelle.

Det virker som om, at det, der bekymrer folkekirken mest, er at finde pragmatiske løsninger på egne interne stridigheder og magtkampe. Så er folkekirken jo kun interessant for dem, der godt kan lide personlige magtkampe. Og ret uinteressant for dem, der opfatter udviklingen af social etik som central i løsningen af de sociale problemer, der eksisterer i det samfund og den stadig mere globaliserede verden, vi lever i.

Socialt etiske problemstillinger vil aldrig kunne løses ved demokratiske flertalsbeslutninger. De kan kun løses ved udviklingen af en generel social etik hos enkelt individerne.

Så spørgsmålet bliver: Om folkekirken vælger at være en indesluttet organisation, der praktiserer meningsdemokrati isoleret fra det øvrige samfund – eller om den vælger at orientere sig udadtil med en social etisk profil, og engagere sig i arbejdet med at nedbryde social diskrimination af mennesker på baggrund af menneskelig forskellighed – i tæt sammenspil med det øvrige samfund?

» Er kirken en statskirke eller en folkekirke?, af Mogens S. Mogensen

» Folkekirken styrer – men ikke for vildt, af Mogens S. Mogensen

» Hvorfor støtter folkekirken forfølgelse af mennesker med psykiske lidelser?

» Specialpædagogik og relationer

» Kan menneskerettigheder og demokrati repræsentere en tværkulturel sammenhængskraft?

» Stereotype identiteter og mangesidede personligheder

» Den tværreligiøse “formel”

» Samfundspolitisk styring og regulering

» Sammenhængskraften

Og så er det vist hårdt tiltrængt, at få problemstillingen ned i menneskelig øjenhøjde 🙂

En kirke i krise?

Livsproblematikken?

Sammenhængskraften?

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s