Min medfødte evne…

Jeg har evnen til at se mønstre i det komplekse og kan forholde mig til flere forskellige synsvinkler på en gang.

Konkrete eksempler…
Her kan du se nogle konkret afgrænsede eksempler på, hvad det handler om: Det med at kunne se mønstre i det komplekse og forholde sig til flere forskellige synsvinkler på en gang.

» Komplekse udredninger

» Sundhedsprofil: Forhøjet stofskifte er ikke kronisk

IQ?
Det at have evnen til at se mønstre i komplekse problemstillinger og forholde sig til flere forskellige synsvinkler på en gang, handler på nogle punkter om det nogen kalder IQ. Men det afhænger lidt af hvilke former for tests, det handler om, og hvilken konkret betydning man tillægger dem. Der er den form for tests, der handler om den matematiske intelligens. Det er en variant. Og der er flere af slagsen. De fordrer at mennesker kender og er i god træning med at bruge den symbolik / det sprog, det handler.

Så er der den type, der handler om det, der bliver kaldt medfødt intelligens. Det er en visuel test, der udelukkende handler om visuelle mønstre.

Jeg prøvede en af dem på: » http://www.testiq.dk/da-dk/, og fik da en helt pæn score » IQcertificate, der efter sigende skulle gøre mig til et geni?

Mensa har en tilsvarende » Test på deres hjemmeside. Den er også symbolsk. Den prøvede jeg bagefter. Der fik jeg også en helt pæn score: 152. Deres “kridtstreg” handler jo om dem, og hvorvidt man ville kunne komme i betragtning til et medlemskab. Og det skulle jeg jo sådan set, for der skal man ligge over 148.

Jeg har lige prøvet Mensa Norges » Test, også. Der fik jeg 131, det svarer til det de kalder 98,1 posentielen. Så der ligger jeg også lige indenfor kanten til at kunne blive medlem.

Ja, så ved jeg det.

Mønstre i det komplekse og evnen til at forholde sig til flere forskellige synsvinkler på en gang…
Men for mig handler det jo mest om at få beskrevet, hvad det vil sige, at have en medfødt evne til at se mønstre i det komplekse og forholde sig til flere forskellige synsvinkler på en gang.

Og det gøres nemmest ved nogen konkrete eksempler?

» Komplekse udredninger

» Sundhedsprofil: Forhøjet stofskifte er ikke kronisk

Hvis andre vel og mærke tager det for det, det er: Konkrete eksempler. Der er flere af dem: Konkrete eksempler – på mine forskellige sider. Og de skal altså ikke stables sammen til et tårn! De hænger ikke sammen. Det er enkeltstående eksempler om forskellige ting. Der er ikke mere i det, end det, der er allerede, er. Case colsed!

Det er heller ikke en fotokopi af “indmaden” i min hjerne, som jeg ligesom har brug for – at komme af med. Det er beskrivelser af nogle problemstillinger. Og hvis der skal ske noget med de problemstillinger, så kræver det en indsats fra andre menneskers side. Det kan jeg ikke gøre hverken fra eller til overfor. Jeg kan kun beskrive dem.

For det at have evnen til at se mønstre i det komplekse og forholde sig til flere forskellige synsvinkler på en gang, giver ikke evnen til andet end det. Det er jo ikke evnen til at skabe mirakler i verden. Hvis der skal komme “mirakler” ud af det, så må andre gøre noget for det. Hvis det interesserer dem?

Det gør det nødvendigvis ikke. Mennesker har det nogle gange ganske fint med deres personlige magtkampe. De ved slet ikke, hvad de skulle stille op, hvis ikke de havde nogle fjender, som de kunne gøre til genstand for nogle personligt selvrealiserende kampe. Det må de da også gerne – for min skyld – bare de blander mig og min person udenom, og holder skidtet ved dem selv. Det vil jeg ikke have min person mudret ind i. For det handler jo ikke om mig. Det er der ikke ret meget, der gør. Det har der ligesom aldrig rigtigt kunnet blive bevilliget plads til.

Min personlige profil i verden?
» KOMPETENCE CV (Ja, det lykkedes efterhånden, at få den gjort helt menneskelig: Min personlige profil i verden. Der er ikke noget udpræget fænomenalt, religiøst eller overnaturligt over mig. Det “mystiske” forsvinder, hvis andre accepterer, at jeg er en af dem, der har en medfødt evne til at se mønstre i det komplekse og forholde mig til flere forskellige synsvinkler på en gang. Så har jeg selvfølgelig min uddannelse, noget baggrundserfaring og har lært nogle metodiske færdigheder – sådan hen ad vejen. Men det var jeg altså ikke født med. Det er kommet til siden hen. Der er noget, der hedder medfødte evner, og så er der noget, der ligesom kommer til senere i livet. Vi bruger selvfølgelig det første til det sidste. Så på den måde hænger det jo lidt sammen. Bortset fra, at det jo så også afhænger af de muligheder, der eksisterer i verden. Dem dikterer vi jo ikke selv, alene mennesker. Det er ligesom noget kollektivt bestemt. Det med mulighederne i verden. Er det svært, det her? Jeg synes, det er banalt og enkelt. For – hvad ellers?)

» Dialog & Opgave

Der er ikke noget galt med arrogance – men det kræver, at der er dækning for den – ellers er det lidt af et skråplan, at rode sig ud på.

Men – der er selvfølgelig også grænser for, hvor dybt man skal bukke – for hvem – er stor nok til – at andre skal ydmyge og ofre sig – og krybe for dem?

Sundhedsprofil: Forhøjet stofskifte er ikke kronisk

Sygdomsopfattelse, menneskesyn og behandlingsmuligheder…
Sygdomsopfattelsen dikterer, hvilke behandlingsmuligheder der er til rådighed, og hvordan behandlingsmulighederne bliver brugt.

Over tid kan der opstå en vanebetinget kategorisering af sygdomme, hvor sygdomme bliver identificeret med bestemte behandlingsformer og statistiske helbredsrater.

Så bliver behandlingsformerne det centrale, og erstatter det biologiske fokus på, hvad sygdommene handler om.

Det biologiske fokus er centralt til vurderingen af den individuelle behandling.

Sundhedsprofil: Forhøjet stofskifte er ikke kronisk…
Forhøjet stofskifte er en af de sygdomme, der officielt kaldes kronisk. Det er den ikke. Der er nogen, der bliver helbredt med den medicin, der er udviklet til at nedbringe hastigheden på stofskiftet.

Hvis der er nogen, der bliver helbredt indenfor et sygdomsområde, så kan sygdommen ikke være kronisk. Så er der snarer tale om, at man ikke er dygtige nok til at bruge behandlingsmuligheden til en reel helbredelse.

Hvis ikke reel helbredelse er målet for behandlingen, så er det mere held end forstand, der gør, at der er nogen, der bliver helbredt. Og hvor mange, der kunne helbredes ved en anden form for opfølgning i behandlingsforløbet, er der ingen, der ved. Der er ingen, der kan vide noget om det, der ikke er blevet forsøgt.

» Sundhedsprofil: Forhøjet stofskifte er ikke kronisk

» KOMPETENCE CV

» Komplekse udredninger

» Dialog & Opgave

Tværgående samarbejde

Dialog og opgave
Jeg har fokus på dialog, opgaver og konkrete muligheder.

Min praktiske erfaringsbaggrund spænder bredt. Jeg har erfaring med tværfagligt samarbejde, koordinering og videndeling inden for det centralpolitiske arbejdsområde, minoritetsområdet, døgninstitutionsområdet og området for turisme. Herunder blandt andet erfaring med implementering af nye procedurer for videndeling, og ledelseserfaring med projektkoordinering, ansættelsessamtaler og introduktion og oplæring af nye medarbejdere.

Jeg har en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlig planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med kommunikation, projektledelse og pædagogik – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, DTU og KUA.

Som person er jeg ansvarsbevidst, initiativrig og tolerant – og har en medfødt evne til at se mønstre i det komplekse og forholde mig til flere forskellige synsvinkler på en gang.

» KOMPETENCE CV

» Komplekse udredninger

» Dialog & Opgave

Overblik og nye færdigheder

Hvad er sproget?
Jeg lærer, danner overblik og sætter mig ind i nye viden, ved at vurdere sammenhængene mellem begreberne / terminologierne, konkrete eksempler, det specifikke i det nye – og drage sammenligninger til noget jeg kender. Det giver mig et godt billede af grundmønsteret i en problemstilling / synsvinkel.

Jeg brugte det blandt andet som studieteknik, da jeg skulle lære at forholde mig til teorierne på kurserne i pædagogik på KUA, der godt kan være noget abstrakte.

Konkrete metoder og færdigheder lærer jeg bedst ved at bruge dem på konkrete opgaver. Det brugte jeg blandt andet til at lære mig selv op i webdesign.

» KOMPETENCE CV

Menneskesyn

Hvad er ligeværd?
Flere års erfaring med minoritetsproblemstillinger og alsidige samarbejdserfaringer har givet mig et afklaret forhold til ligeværd.

Ligeværd handler om respekt for selvstændighed, individuelt særpræg og forskellighed.

Individuelt særpræg og forskellighed handler om en kombination af: Erfaringsbaseret viden, medfødte evner, konkrete oplevelser i konkrete situationer, tillærte arbejdsmetoder, tillært viden – og livets uforudsigelige tilfældighed.

» KOMPETENCE CV

Struktur og ledelse

Hvad er opgaven?
Jeg arbejder formålsorienteret med udgangspunkt i de overordnede målsætninger og problemformuleringer, og har mere end 20 års erfaring med den problemorienterede og opgavefokuserede projektarbejdsform, som tankegang og metode til organisering og afgræsning af opgavefeltet på det konkrete plan.

Jeg har blandt andet erfaring med: Projektbeskrivelser, aktivitetsplanlægning, ressourceplanlægning, arbejdsbeskrivelser, opgavekonkretisering og -afgrænsning.

» KOMPETENCE CV

Udviklingsområder og komplekse udredninger

Hvad er problemet?
Min evne til at danne overblik og forholde mig til forskellige aktørers forskellige synsvinkler på en problemstilling, giver mig mulighed for at arbejde udviklingsorienteret med dialoggrundlaget i de tværgående samarbejdsflader.

 • Fælles overblik med beskrivelse af komplekse problemstillinger: Konkrete vilkår, aktører og samarbejdsstruktur.

  Eksempel: Social- og sundhedsområdernes praksisfællesskaber

   

  Se uddybning: Komplekse udredninger

 • Beskrivelse af abstrakte problemstillinger: Jeg skaber grundlaget for at arbejde dialogorienteret omkring abstrakte problemstillinger ved at beskrive problemstillingerne.

  Eksempel: Grundlæggende forskelle på dagsorden for debatter om tro, religion og det tværkulturelle samfund: Dialog om menings- og opfattelsesforskelle eller kampen om den universelle sandhed.

 • Definition og beskrivelse af de fælles referencerammer / dagsordener, der skaber grundlaget for dialog: Det er de fællessproglige dagsordner, der skaber grundlaget for dialog. Jeg har blandt andet været med til at definere og implementere begrebet informationstilgængelighed og bygningstilgængelighed indenfor det handicappolitiske område (CLH). Der gav de forskellige aktører en fælles reference til det koordinerende samarbejde.

» KOMPETENCE CV

Kommunikation og formidling

Hvad handler det om?
Mit fokus er på det fælles alment sproglige.

Du kommer længst ved at fokusere på den fysisk konkrete beskrivelse, hvis du skal nå bredt ud med din viden. Hvad handler det om? Jo mere fysisk konkret, jo færre fortolkningsmuligheder er der.

Jeg har blandt andet lavet arbejdsbeskrivelser på bosteder for udviklingshæmmede, og redaktion, tegning og layout til pjecen: Sådan informerer du alle! – En vejledning i at informere handicappede (CLH).

Illustrationer: En god illustration er langt mere forståelig end 1000 ord. Jeg har god træning og erfaring med “oversættelsen” fra tekst til illustration.

Min arbejdsstruktur for lettilgængelig videndeling

 • Inddeling i vidensområder
  • Fagspecifik viden
  • Konkret praktisk viden
  • Erfaringsudveksling
 • Flere kanaler for videndeling
  • Personlig
  • Skriftlig
  • Digital

Debat
Jeg har debaterfaringer med eksistentielle og tværkulturelle problemstillinger som: Tro, religion, sydom, handicap og social marginalisering fra avisernes åbne blogportaler. Blandt andet de nu nedlagte sider: Urbanblog.dk (Berlingske) og eftertanke.dk (Kristeligt Dagblad)

» KOMPETENCE CV

Sprog og begrebsverdner

Hvad vil du sige?
Jeg har let ved at forholde mig til sprog og kommunikation på flere forskellige planer: Det åndelige og abstrakte, det teoretiske, det fysik konkrete og det sociale.

Direkte kommunikation: I samarbejdssituationer har jeg fokus på direkte kommunikation omkring det fælles konkrete i sammenhængen.

Sproglige færdigheder:

Engelsk        Forhandlingsniveau – skrift og tale

Tysk        Samtaleniveau – skrift og tale

Skandinavisk    Samtaleniveau og læse

Tegn til tale    Analytisk praksiserfaring

» KOMPETENCE CV