Læringskompetence…

Vores læringskompetence er den måde, hvorpå vi lærer nyt, omstiller os personligt og danner erfaringer. Læringskompetencen er meget forskellig fra person til person. Det vil derfor også være meget forskelligt, under hvilke vilkår vi trives, og vores læringskompetence kan komme konstruktivt til udtryk.

Det kan være meget godt at kende sin egen læringskompetence og lade den indgå i vurderingen af sammenspillet med omgivelserne. Hvad er der behov for af viden, vilkår og dialog med andre, for at vi kan trives og fungere i det sociale sammenspil med omgivelserne?

» Erfaringsdannelse og opfølgning

» KOMPETENCE CV

Fra kaos til social sammenhængskraft…

Jeg er god til at navigere i kaos med fokus på fysisk konkrete muligheder i nuet, danne overblik, definere de koordinerende strukturer – og beskrive det abstrakte og komplekse på en enkel og letforståelig måde.

Jeg har en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlig planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med kommunikation, projektledelse og pædagogik – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, DTU og KUA. Jeg har flair for IT og er selvlært i webdesign og anvendelse af sociale digitale netværk.

fra kaos


til social sammenhængskraft

(Parallel samfunds- og organisationsudvikling i 3 spor)

Min praktiske erfaringsbaggrund spænder bredt. Jeg har erfaring med tværfagligt samarbejde, koordinering og videndeling inden for det centralpolitiske arbejdsområde, minoritetsområdet, døgninstitutionsområdet og området for turisme. Herunder blandt andet erfaring med implementering af nye procedurer for videndeling, og ledelseserfaring med projektkoordinering, ansættelsessamtaler og introduktion og oplæring af nye medarbejdere.

Som person er jeg empatisk og analytisk – med sans for kreativ og praktisk problemløsning, en kompleks skelne- og opfattelsesevne, et højt abstraktionsniveau og en god jordforbindelse.

» CV

God til at navigere i kaos!

Jeg er god til at navigere i kaos med fokus på fysisk konkrete muligheder i nuet, danne overblik, definere de koordinerende strukturer – og beskrive det abstrakte og komplekse på en enkel og letforståelig måde.

fra kaos


til social sammenhængskraft

Så lykkedes det 🙂

» CV

» Livet i overlevelsesbanen – med vold, mobning og personlige overgreb som grundvilkår

Succes eller overlevelse?

Det er de samme personlige styrker vi bruger, hvad enten vi kommer til at ligge underdrejet og bruger dem på at overleve voldsomme oplevelser, eller om vi kan få plads til at bruge dem på en menneskelig positiv og konstruktiv måde.

Vi har kun de samme styrker at gøre godt med i livet, uanset hvad der sker – og hvad vi bliver mødt med fra omgivelserne.

Vores kommunikations-, samarbejds- og personlige lederevner betyder meget for vores overlevelsesmuligheder, når vi ramler ind i noget voldsomt i livet. Men de samme evner kan jo også bruges på – at leve et godt liv, sammen med mennesker der ikke har brug for helte, der kan være gode “overlevere”.

Jeg havde og har nogle usædvanligt gode personlige leder-, kommunikations- og samarbejdsevner. Det overlevede jeg på.

Hvis man overlever ekstreme oplevelser, har man som oftest også selv en ekstrem side af personligheden, der sætter en i stand til det. Og det har jeg også.

Jeg har nogle ekstremt gode lederevner.

Tak Ulla!

og tak Jette (Psykolog ved studenterrådgivningen i Aalborg » Livet i overlevelsesbanen – med vold, mobning og personlige overgreb som grundvilkår)

Livsglæde 🙂

Selvværd 🙂

(Og så har jeg også en vis “svaghed” for det ekstremt “gakkede” ↑ – det appellerer til min sans for humor. 🙂 )

Realisme 🙂

Selvtillid 🙂

Livsmod 🙂

» Kommunikations- og formidlingskompetence

» Samarbejds- og ledelseskompetence

» CV

» Livet i overlevelsesbanen – med vold, mobning og personlige overgreb som grundvilkår

Samarbejds- og ledelseskompetence

Jeg er en “holdspiller” med et godt fokus på opgaverne. Ved ledelsesopgaver har jeg fokus på opgavekonkretisering, -afgrænsning og –beskrivelser; Ved samarbejds- og koordineringsopgaver har jeg fokus på den ligeværdige dialog omkring de fælles opgaver og problemstillinger.

» CV

» Livet i overlevelsesbanen – med vold, mobning og personlige overgreb som grundvilkår

Sprog og selvbestemmelse på bostederne…

De problemer man kan opleve med voldsom adfærd fra beboerne på bostederne for voksne udviklingshæmmede, bunder primært i forståelsesproblemer. Det er mennesker med reducerede evner til at give udtryk for sig selv. Jo bedre man er til at tolke sproget og forstå det, beboerne giver udtryk for, jo færre episoder med voldsom adfærd.

Jeg er selv en af dem, der havde let ved at tolke det sproglige udtryk, og det var derfor også meget begrænset, hvad jeg oplevede af voldsomme episoder, der kunne kun takles ad forståelsens og kommunikations vej. Men selvfølgelig var der da nogle episoder, hvor adfærden blev så voldsom, at det var nødvendigt at ty til nødløsningen med ekstra beroligende medicin. De episoder fandt sted i den sikrede boenhed, som jeg i en periode var delvist tilknyttet. Der kunne det godt blive så voldsomt, at de normale sproglige virkemidler ikke slog til, hvis der var noget, der havde udartet sig til at blive voldsomt. Men det skete nu ikke særlig tit, for der var en fastlagt plan for, hvordan man beskyttede de beboere for indtryk og oplevelser, der kunne påvirke til voldsomme reaktioner. Men det kunne ske. Jeg oplevede det kun nogle få gange. Og så var der en periode i forbindelse med en medicin nedtrapning, hvor reaktioner blev for voldsomme. Der var der også behov for at ty til nødløsningen med ekstra beroligende medicin, indtil den ansvarshavende lægefaglige person, havde lavet en mere realistisk plan for nedtrapningen, så reaktionerne blev knap så voldsomme.

I den nystartede boenhed hvor der opstod så store problemer, at arbejdstilsynet måtte gribe ind, var der heller ingen af de problemer, der var i relation til beboerne, der ikke kunne takles ad sprogets og forståelsens vej. Der opstod det problem, at der var for få af de øvrige ansatte, der havde lært beboerne at kende, så jeg fik et aflastningsproblem, i forhold til nogle af beboerne.

De bosteder, hvor tingene fungerer godt, er de steder, hvor der er fokus på sproget, og den sproglige og sociale udvikling i relation til konkret sociale aktiviteter.

» Komplekse problemstillinger kræver komplekse løsningsmodeller…

» SELVBESTEMMELSE OG ARBEJDSMILJØ PÅ BOSTEDERNE

» Forandringsledelse