De sværeste sammenhænge at sige farvel til…

De sværeste sammenhænge at sige farvel til, er dem, hvor man ikke kan tage noget menneskeligt positivt med sig videre fra…

Dem hvor alt positivt blev skrællet ned under gulvbrædderne…

De sammenhænge man aldrig blev en del af…

Det eneste, man mister ved at forlade sammenhængene, er illusionen og håbet om at møde på noget menneskelig positivt…

For man mødte det jo reelt ikke…

Men det er faktisk svære at miste håbet om at møde noget menneskelig positivt – end det er at miste noget menneskelig positivt…

Det menneskelig positive man møder i livet – og mister – der har man dog erindringen om noget positivt at tage med sig videre i livet…

Det andet er bare tomhed, menneskelig negativitet og ligegyldighed – som man må prøve at ryste af sig…

Og vente på, at det positive kan få fred og plads til at indfinde sig igen…

Venlighed koster så lidt – og betyder så meget…

Ytringsfrihed med modifikationer…

Ytringsfriheden er af det gode. Det er der mange, der mener. Sådan rent holdningsmæssigt. Rent ideologisk.

Det pudsige er bare, at når det kommer til debatter, så kæmper mennesker ret generelt for at “lukke munden” på dem, de er uenige med.

Medmindre de kan overtales til at ændre mening 😉

Sjovt paradoks 🙂

Folkekirkedebatter: Gå efter bolden – og ”drop” præsten…

Debatterne om folkekirken har det med at blive ekstremt personlige…

“Skyd” på folkekirkens værdigrundlag, ståsted og rolle i samfundet – og “drop” præsten…

Præster er kun mennesker, der er uddannet til at varetage et job som præst. Det er ikke “overmennesker”, med overmenneskelige og overnaturlige evner…

» Troende præster, af Gudmund Rask Pedersen

Perspektiv:

» Forandringsprocesser, kulturpåvirkninger – og menneskers valg…

» Udvikling af mål og visioner for folkekirken…

» Den gode dialog og kulturdannelse…

Ind i boksen?

For nogen er det at “tænke ud af boksen” den udfordring, der kan bringe dem videre fra fastlåste ståsteder…

Så er vi nogen, for hvem den største udfordring bliver at “tænke ind i boksene” – for at nærmere os dem, der har brug for at lære at “tænke ud af boksen” – for at det kan bringe os videre fra fastlåste ståsteder…

Den typiske misforståelse, man møder på, er, at man repræsenterer en anden boks – der rummer et tilsvarende fastlåst fundament og ståsted – som de, der har brug for at lære at “tænke ud af boksen”…

Hvorvidt det kan lade sig gøre at bygge bro over den misforståelse?

Ja “brobyggeriet” er man et langt stykke ad vejen alene om – og nøgleordene, for os der har udfordringen med at “tænke ind i boksene” – er implementering i relation til de objektive parametre og strukturer, der findes i relation til de forskellige sammenhænge…

For man skal jo ikke “ind i” boksene – sådan menneskelig og personligt – men beholde sit eget personlige ståsted ved siden af – og samarbejde med fokus på den ligeværdige dialog. Så etableringen af den ligeværdige dialog er og bliver det centrale element…

Den ligeværdige dialog er “grundpillen” i “brobyggeriet” – mellem mennesker og sociale sammenhænge…

» SPROG: Dialogen…

» Ud af boksen?