Fokus på oplevelse eller problemstilling?

Hvor ligger fokus i den fremstilling, du enten bliver præsenteret for, eller selv præsenterer?

Det er et spørgsmål om synsvinklen.

Det er nemmest at se det på den måde, en film er lavet.

Hvis filmen viser hele scenen hele tiden – så er det en objektiv beretning om en problemstilling, hvor ingen af personernes oplevelser / synsvinkler bliver tydelig beskrevet. Det er en fortælling om sammenhænge og problemstillinger.

Hvis filmen viser en af personernes synsfelt. For eksempel viser vandhanen, og vandet der løber ned i en elkedel, hvis det er en person, der er ved at hælde vand på en elkedel. Så har vi den persons synsvinkel. Ser det den person ser. Ikke andet. Så bliver det mere nærværende. Vi ser ikke andet og mere, end det personen selv ser. Sådan som det jo også er i det virkelige liv. Der ser vi jo heller ikke hele scenen. Det overblik får vi ikke. Vi ser kun det, der er indenfor vores eget synsfelt. Det at blive præsenteret for en andens synsfelt / -vinkel – giver en høj grad af indlevelse i den persons oplevelse.

Hvis vi skal overføre det på det forklarende og beskrivende – så skal man øve sig i at forklare og beskrive det, der er indenfor ens eget synsfelt, hvis man skal have “sig selv på banen”. Hvis det er ens egen oplevelse, der skal præsenteres. Det man får at vide, at andre ved og ser, skal sorteres fra.

Hvis det andre fortæller, at de ser, kommer til at fylde meget – så bliver der mindre plads til ens egen oplevede synsvinkel. Det man selv ser. Det der er indenfor ens eget synsfelt.

Hvis det handler om at placere en oplevelse i relation til en større sammenhæng, så skal man beskrive “hele scenen”. Hvordan det man selv oplevede hang sammen med de øvrige ting, der skete i sammenhængen.

Det der bliver præsenteret vil blive mere eller mindre oplevelsesbetonet, alt efter hvordan vægtningen er mellem det individuelle synsfelt – og beskrivelsen af scenen omkring oplevelsen. Er der stort fokus på scenen omkring, kommer den individuelle oplevelse mere til at fremstå som et case betonet eksempel i relation til den problemstilling, der karakteriserer scenen.

Billedlig set: Jo mere der bliver zoomet ind på nærbilleder – jo mere oplevelsesbetonet…

» “Historier” sælger bedre end ideer…

Forandringsprocesser, kulturpåvirkninger – og menneskers valg…

Ting sker ikke bare. Kulturer og samfund udvikler sig ikke bare i bestemte retninger. Det er menneskenes valg og prioriteringer, der fremmer og påvirker udviklingen i bestemte retninger.

Mogens S. Mogensens indlæg: Boko Harams genealogi, om den islamiske terroristorganisation Boko Haram, giver, synes jeg, et godt eksempel på, at det er alt for snævret at se og prøve at forstå religiøse og kulturelle normer og værdiers udbredelse / bevægelse med kulturhistoriske tidsepoker som perspektiv. Lidt efter filosofien, at udbredelsen / bevægelsen er forudbestemt til at gå i en bestemt retning defineret af den samfundskulturelle, sociale, økonomiske og sociologiske udvikling.

Der er én væsentlig faktor, der afgør hvilke retninger udbredelse og bevægelse foregår i: Menneskers valg. For som det fremgår af eksemplet med Boko Haram, så er der tale om, at der er en gruppe mennesker, der beslutter sig for at vende tilbage til de oprindelige religiøse skrifter, og forsøge at fremme en udbredelse og bevægelse med udgangspunkt i en meget bogstavelig og puritansk tolkning af de religiøse skrifter.

Parallelt foregår der en modsatrettet islamisk bevægelse – som “populært” benævnes moderate muslimer, vestligt orienterede muslimer – eller det vi i Danmark nogen gange kalder: Velintegrerede danske muslimer. Som også er en bevægelse, der er fremmet af mennesker, der så har valgt at tage afstand fra den meget bogstavelige og puritanske tolkning af de religiøse skrifter, som Boko Haram repræsenterer den ekstreme konsekvens af.

Men eksemplet med, hvordan menneskers valg fremmer forskellige udbredelser og bevægelser indenfor den muslimske verden, gælder ikke kun religiøse bevægelser. Det gælder alle forhold og områder. Det er menneskenes valg og prioriteringer, der fremmer og påvirker udviklingen i bestemte retninger.

Vi kan parallelt vende blikket mod andre samfundsforhold og områder, og pege på akkurat det samme: Udviklingen i et samfund sker ikke bare af sig selv. Det er menneskers valg og prioriteringer, der fremmer og påvirker udvikling i bestemte retninger. Og bryder vi os ikke om den retning udviklingen bevæger sig i – så må vi som mennesker træffe nogle andre valg og prioriteter, der fremmer og påvirker en anden udviklingstendens…

» Boko Harams genealogi, af Mogens S. Mogensen

» Store regionale udsving i sundhedsprincipper og behandlingstilbud…

» Er standardiserede regler for gode og dårlige liv et udslag af dobbeltmoralsk hykleri?

» Sammenhængen mellem religiøse kerneværdier og historisk rod…

» Man må hyle som de ulve?

» Et rummeligt kristent ståsted?

» Repræsenterer menneskerettighederne et universelt menneskesyn?

» Er vold en acceptabel nødvendighed – indenfor nogen jobområder?

» De “gales” samfund?

» Når ekkoet bliver højere end lyden…

» Et værdigt liv – og død…

» Når systemet svigter de unge…

» De umoralske hjemmehjælpere stempler branchen…

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management…

» Kvindeliv – Om etniske minoritetskvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og deres integration…

» Skoler lever ikke op til adgangskrav…

» Planlægning af ældres boforhold i Aalborg kommune – Om menneskesyn og boligpolitik…