Der er mange omkostninger – ved prostitution…

Samfundet bruger mange ressourcer på at rydde op efter det, der foregår indenfor prostitutionsområdet.

Det kan være svært at få helt klarhed over, hvordan det samfundspolitisk er mest hensigtsmæssigt at forholde sig til det problemfelt, der er omkring prostitution – da der også er en række menneskelige problemer af social karakter at tage hensyn til. Jeg vil i det følgende prøve at lave en overordnet skitsering af problemfeltet.

 1. Organiseret kriminalitet i form af illegal handel med mennesker.

  Hvad der mere konkret foregår indenfor det felt, må det nok være op til de mennesker, der arbejder med bekæmpelse af organiseret kriminalitet at give en beskrivelse af – og nogle bud på løsningsmodeller for. Men ellers hersker der jo den banale markedsøkonomiske logik: Ingen kunder – ingen handel.

 2. Mennesker der på grund af personlige og / eller sociale problemer begynder at erhverve sig selv ved prostitution. Her kan der blandt andet være tale om misbrugsproblemer i form af stoffer og alkohol.

  Her forsøger man fra samfundets side – både det officielle system og frivillige organisationer, at afhjælpe de personlige og / eller sociale problemer – der også giver et afhængighedsforhold til livet som prostitueret.

 3. Mennesker der får personlige og / eller sociale problemer i forbindelse med livet i prostitutionsmiljøet – enten som prostitueret eller kunde.

  Her yder man fra samfundets side anonym hjælp og rådgivning – blandt andet i form af tilbud om psykologhjælp.

 4. Så er der en gruppe mennesker, der kan være svær at placere. Det er prostituerede, der på den ene side giver udtryk for, at de har det godt med livet som prostitueret – men på den anden side giver udtryk for, at det giver dem nogle personlige og / eller sociale problemer – da de lever et anonymt dobbeltliv på grund af stigmatisering fra samfundets side og frygten for reaktionerne fra de mennesker, som de definerer som deres nærmeste.

  Her kommer man fra samfundets side lidt til kort. For de muligheder, man har at gøre godt med, er dem, man allerede gør brug af: Enten tilbud om hjælp og rådgivning til at takle de personlige og / eller sociale problemer, der er ved livet som prostitueret – eller tilbud om hjælp til at vælge et liv udenfor prostitutionsverden.

Som jeg ser det, så er det køberne i prostitutionsmiljøet, man fra samfundets side kan rette et ekstra fokus på – for at forebygge og begrænse de negative konsekvenser ved prostitution. Da de, der erhverver sig som prostitueret, står i et afhængighedsforhold til livet som prostitueret, der er en blanding af økonomi, kultur, livsstil, personlige og sociale problemer.

Hvorvidt det ekstra fokus skal bestå af lovgivning, information eller andet?

7 thoughts on “Der er mange omkostninger – ved prostitution…

 1. Vi lever i et samfund – hvor der generelt set er et meget liberalt syn på, hvordan mennesker vælger at leve deres liv. Hvilket som udgangspunkt er meget positivt.

  Og i den udstrækning at prostitutionsområdet havde formået at regulere / administrere sig selv – uden at der opstod for mange problemer, som det øvrige samfund skulle tage stilling til at løse – så vil jeg da sætte spørgsmålstegn ved, om der var opstået en debat om, hvorvidt der kunne være tale om at ændre på lovgivningen for området?

  Like

 2. Selvom jeg ikke personligt går ind for prostitution, så mener jeg ikke, at der skal være forbud for prostitution. Mange af de omkostninger, der er forbundet med prostitution, kan løses ved at anerkende prostitution som et almindeligt erhverv drevet som bordel i henhold til en bevilling på linje med taxaerhvervet. For at beskytte de mennesker, der på grund af personlige og / eller sociale problemer kommer ind i prostitution, kunne seksuel misbrug af mennesker med personlige og / eller sociale problemer gøres strafbart. Ligesom der er forbud mod seksuel misbrug af børn kunne der også udstedes forbud mod seksuel misbrug af mennesker med personlige og / eller sociale problemer. Det ville være samfundsmæssigt overkommeligt at føre kontrol med de bordeller, der drives i henhold til en bevilling, og gøre seksuel misbrug af mennesker med personlige og / eller sociale problemer strafbart.

  Like

 3. Og den lovgivning kunne så også indholde nogle krav til køberne – blandt andet en aldersgrænse. Ligesom vi har aldersgrænser for, hvor gamle mennesker skal være for at købe alkohol og tobak…

  Venlig hilsen Ulla

  Like

 4. Ja 🙂

  Og jeg vil også umiddelbart tro – at det er en noget mere realistisk bane at tænke i – både forebyggende men også med hensyn til at vinde accept og opbakning – fordi fokus på den måde bliver direkte målrettet en “regulering” af de menneskelige grænseflader, hvor der kan opstå problemer. I stedet for at fokusere på en regulering og stillingtagen til adfærd hos sociale grupperinger – der jo altid vil indeholde flere elementer af stereotype holdninger…

  Venlig hilsen Ulla

  Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s